1. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Περικλής (1893 – 1972)

1. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Περικλής (1893 – 1972)

‘Κυρία με κόκκινο παλτό’
Λάδι σε βαρύ χαρτί επικλμ σε χαρτόνι  40X30 εκ υπγρμ δυσδιακρ. κ.α
€ 1  ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Χρήζει συντήρησης

 

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background