117. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941)

117. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941)
117. ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης (1941)

‘Καθισμένη γυναίκα’

Υπογρμ. & αριθμ. γλυπτό ορείχαλκου Υ. 42 εκ (1/6)

€ 600 – 800

BID HERE(1)

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background