114. ΚΑΡΑΣ Χρίστος (1930)

114. ΚΑΡΑΣ Χρίστος (1930)

‘Περιστέρια’

Υπογεγρμ. & αριθμ. λιθογραφία περιορσμ. εκδ. 70×50 εκ

€ 250 – 400

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background