113. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)

113. ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος (1879-1966)

‘Νεκρή φύση με κανάτα’

Χαρακτικό 29×38 εκ υπoγρμ & αριθμ. κ.

€ 150 – 200

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background