112. ΣΑΛΤΑΣ Κωνσταντίνος (1904 – 1998)


112. ΣΑΛΤΑΣ Κωνσταντίνος (1904 - 1998)

112. ΣΑΛΤΑΣ Κωνσταντίνος (1904 – 1998)


‘Πορτρέτο κυρίου’ 1945

Λάδι σε χαρτόνι 30×27 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΛΕΤΤΑΙ

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ


FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background