105. ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κυριάκος (1938-2003)

105. ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κυριάκος (1938-2003)
105. ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ Κυριάκος (1938-2003)

‘Φιγούρες’ 1977

Χαλκογραφία περιορ.εκδ.100×72 εκ υπγρμ & χρον. κ.δ

€ 300 – 400

BID HERE(1)

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background