104. ΣΤΑΜΟΣ Θεόδωρος (1922-1997)

104. ΣΤΑΜΟΣ Θεόδωρος (1922-1997)

‘Infinity Field – Lefkada Series’ 1974

Λιθογραφία περιορ.εκδ. 80×60 εκ υπογρμ αρθμ. & χρονολγμ κ.

€ 400 – 500

Η δημοπρασία έχει λήξει. Το Λοτ αυτό δεν διατίθεται πια.

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background