103. ΧΑΤΖΗΣ Δημήτρης (1921-2006)

103. ΧΑΤΖΗΣ Δημήτρης (1921-2006)

‘Μελέτη γλυπτού’ 1961

Υπογρμ. χρονλγμ. & αριθμ. έγχρωμη λιθογραφία ειδικής έκδ. 57×40 εκ

€ 280 – 400

Η δημοπρασία έχει λήξει. Το Λοτ αυτό δεν διατίθεται πια.

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background