101. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Δημήτρης (1898-1991)

101. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ Δημήτρης (1898-1991)

Μικροί ψαράδες στο λιμάνι’ 1948

Χαλκογραφία (οξυγραφία) 28×35 εκ υπγρμ. & αριθμ. 9/15

€ 280 – 380

Από τα πιο γνωστά έργα του Γιαννουκάκη, οι «μικροί ψαράδες» προσλαμβάνουν στοιχεία από τον κυβισμό, το έργο του Cezanne και του Γαλάνη για να μεταπλασθεί τελικώς το θέμα –μέσα και από το προσωπικό ύφος του Γιαννουκάκη– σε ένα αυτόνομο και δυναμικό έργο

Βιβλιογρ: Χρύσ. Χρήστου, Νεοελληνική Χαρακτική, Αθήνα 1990, σελ. 69, εικ. 53

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background