075. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)

075. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)

Προσχέδια για κόσμημα

Χρώματα & μολύβια σε ριζόχαρτο επικλμ.σε χαρτόνι υπγρμ. & περγρμ. κ. 21×30 εκ

€ 400 – 700

ΠΡΟΕΛ. Διεθνές Εικαστ.Κέντρο Τεχνών ΑΕΝΑΟΝ

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background