074. ΣΙΔΕΡΗΣ Τάκης (1929)

074. ΣΙΔΕΡΗΣ  Τάκης (1929)
074. ΣΙΔΕΡΗΣ Τάκης (1929)

‘Ποδoσφαιρικός αγώνας’ 1974

Λάδι/τέμπερα σε ξύλο 24×34.5 εκ υπγρμ & χρινλγμ κ.α 

€ 200 – 250

Χρήζει συντήρησης

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background