061*. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)

061*. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)

Νησιώτικο τοπίο

Λάδι σε σελοτέξ 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 – 3.000

Μαγευτική απόδοση του νησιώτικου τοπίου με συμπύκνωση του μέγιστου στο ελάχιστο με ισχυρή αίσθηση κλίμακας και με την ομορφιά της απλότητας στην υποτυπώδη γραφή και σχηματοποίηση των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ο τρόπος απεικόνισης διάρθρωσης και οργάνωσης των όγκων, της προσωπικής γεωγραφίας του Σικελιώτη με συνεκτικά περιγράμματα, λιτότητα στους τόνους απλοποίηση μοτίβων και ογκομετρική καθαρότητα παραπέμπει στη χωρική οργάνωση της βυζαντινής τέχνης. Αν και εικονογραφικά απουσιάζει εντελώς η ανθρώπινη παρουσία, εντούτοις υπονοείται στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Στη μη ρεαλιστική «πανοραμική» ζωγραφική απεικόνιση του τοπίου, αν και ο χώρος είναι συμβολικός, οι αρχιτεκτονικοί όγκοι είναι διακριτοί παρά την αφαιρετική απεικόνισή τους καθιστώντας εμφανή τα γνωρίσματα της γειτονιάς του νησιώτικου οικισμού

BID HERE(1)

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background