053. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)

053. ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1917-1984)

‘Κύθηρα’

Λάδι σε σελοτέξ 50×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 – 3.000

Συλλαμβάνει μαγευτικά το νησιώτικο τοπίο με συμπύκνωση του μέγιστου στο ελάχιστο, ισχυρή αίσθηση κλίμακας, με την ομορφιά της απλότητας την υποτυπώδη γραφή και σχηματοποίηση των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ο τρόπος απεικόνισης διάρθρωσης και οργάνωσης των όγκων, της προσωπικής γεωγραφίας του Σικελιώτη με συνεκτικά περιγράμματα, λιτότητα στους τόνους απλοποίηση μοτίβων και ογκομετρική καθαρότητα παραπέμπει στη χωρική οργάνωση της βυζαντινής τέχνης. Πυκνοδομημένα οικοδομήματα, με λαβυρινθώδες δίκτυο ανοιγμάτων με βαθμίδες να κυριαρχούν. Αν και εικονογραφικά απουσιάζει εντελώς η ανθρώπινη παρουσία, εντούτοις υπονοείται στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Στη μη ρεαλιστική «πανοραμική» ζωγραφική απεικόνιση του τοπίου, αν και ο χώρος είναι συμβολικός, οι αρχιτεκτονικοί όγκοι είναι διακριτοί παρά την αφαιρετική απεικόνισή τους καθιστώντας εμφανή τα γνωρίσματα της γειτονιάς του νησιώτικου οικισμού

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background