035. ΓΚΙΚΑΣ – ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)

035. ΓΚΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  Νίκος (1906-1994)
035. ΓΚΙΚΑΣ – ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)

‘Κήπος με δένδρα’ 1958

Σέπια σε χαρτί διάμ.20 εκ υπγρμ & χρνλγμ. κ.α

€ 600 – 900

 

BID HERE(1)

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background