032. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898-1977)

032. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898-1977)
032. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Αγήνωρ (1898-1977)

Πορτρέτο ανδρός’

Λάδι σε καμβά 90x60 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 – 1.500

Πρβλ. ‘Η γυναίκα του ζωγράφου’ λάδι σε καμβά 65x54 συλλ. ΕΠΜΑΣ

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background