027. ΛΙΝΑΚΗΣ Κώστας (1917-2000)

27a IMG_8973 LINAKIS Costas (1917) 40X32 May08
027. ΛΙΝΑΚΗΣ Κώστας (1917-2000)

Αρχαίος κυνηγός’

Τεμπερα/μικτή τεχν. 40×32 εκ υπγρμ κ.δ

€ 180 – 280

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background