024. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)

024. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)
024. ΓΥΖΗΣ Νικόλαος (1842-1901)

‘’Αφροδίτη Αρης Ερως’’

Λάδι σε καμβά επικολμ. σε νέο καμβά 25×16 εκ υπογρμ. κ.δ

€ 1.500 – 2.000

Πρβλ.παρλγ. σε χαρτόνι 18×18 εκ. συλλ. Μουσείο Μπενάκη

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη –  Priv.coll. Thessaloniki

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background