024. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886-1983)

024. ΓΕΡΑΛΗΣ Απόστολος (1886-1983)

‘Μία προσευχή’

Λάδι σε σελοτέξ 75×55 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 – 2.500

Εξαίρετο αντιπροσωπευτικό θέμα του Απόστολου Γεραλή με ηθογραφική θεματική σε ένα ρόλο της τέχνης ως μορφοποιητική δύναμη της κοινωνίας.  
Φέρει πίσω Βεβαίωση γνησιότητας του καλλιτέχνη

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background