023. ΡΕΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903-1984)

023. ΡΕΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903-1984)

‘Αυλή μοναστηριού’ 1959;

Λάδι σε ξύλο 60x77 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΛΕΤΤΑΙ

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background