018. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ Δημήτριος (1911-1969)

018. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ Δημήτριος (1911-1969)

‘Επισκοπή – Σαντορίνη’

Λαδοτέμπερα σε χαρτόνι 26×30 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ / NO RESERVE

NOTE: Χρήζει καθαρισμού/ In need of surface cleaning

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background