005. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)

005. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Αιμίλιος (1859-1926)

Η Ακρόπολις μέσα από ελαιώνες’ π1890

Ακουαρέλα 16×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 – 500

 

Η δημοπρασία έχει λήξει. Το Λοτ αυτό δεν διατίθεται πια.

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background