004. ΒΡΥΖΑΚΗΣ Θεόδωρος (1819-1878)

004. ΒΡΥΖΑΚΗΣ Θεόδωρος (1819-1878)

‘Γυμνός νέος’ 1841

Σχέδιο με μολύβια /σέπια; 24×18 εκ υπγρμ. με αρχικά & χρνλγμ. 1841 κ.δ

€ 800 – 1.000

ΕΚΘ/EXHIB. ‘Ελληνες Ζωγράφοι 19ου 20ου αιώ.’ΑΜΑLIA Art Gallery Αthens 1988, επιμ. Στ.Λυδάκη, Εικον. στον κατάλογο με αρθμ. 65

Shown in the exhib. Catalogue

BID HERE(1)

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background