ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926 – 1999)

ΠΡΕΚΑΣ Πάρις (1926 – 1999)

΄Άλογο’
Μοναδικό γλυπτό  από ορείχαλκο
Πλ. 23 x Υ. 12  εκ. υπγρμ. κάτω
€ 480 – 600

FacebookTwitterPinterestTumblrEmail
Style Selector

Primary Color

Layout

Background