ΣχετικΑ με ΕμΑς

Oι Hellenic Auctions είναι ο πρώτος οίκος δημοπρασιών με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ανά έξι μήνες οργανώνουμε την «Ελλήνων Τέχνη» – δημοπρασία με έργα τέχνης σύγχρονων Ελλήνων και Φιλελλήνων καλλιτεχνών. Επίσης, προσφέρουμε εκτιμήσεις και συμβουλευτική υπηρεσία, καθώς και ειδικές πωλήσεις μεταξύ άλλων.

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή παρουσία του οργανισμού. Για το Ποιοι Είμαστε και τι περιλαμβάνουν Οι Εγγυήσεις μας, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ανάλογες σελίδες μας. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, επισκεφθεί τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας και τα FAQ ή επικοινωνήστε μαζί μας.