Γεραλής Απόστολος (1886-1983)

Ο Ένας εκ των Δύο Μεγάλων Αδελφών

  • Σπόυδασε στο Σχολείο των Καλών Τεχνών της Αθήνας και στην ακαδημία Julien στο Παρίσι.
  • Είναι αδελφός του άλλου σπουδαίου ζωγράφου Λουκά Γεραλή. Διακρίθηκε συνδυάζοντας τις τεχνικές της Σχολής του Μονάχου με τον γαλατικό υπαιθρισμό.
  • Εργα του βρίσκονται σε πολλές πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.